1. Organizatorius

1.1. Beta Media, UAB, juridinio asmens kodas 302527342, buveinės adresas Savanorių pr. 178, Vilnius (toliau – „Organizatorius") organizuoja akciją „Registruokis ir gauk DOVANĄ! Nemokamas kepenų, inkstų ir kaulų būklės tyrimas su gydytojo konsultacija" (toliau – „Akcija"), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės"). Daugiau informacijos apie tyrimus rasite čia.


2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis

2.1. Akcija vyksta nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki 2017 m. sausio 15 d.*
* Akcijos laikas gali būti pratęstas.


3. Akcijos dalyviai

3.1. Akcijos dalyvis – asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.


4. Registracija

4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje ir gauti dovaną, Akcijos dalyviai registracijos formoje turi, įvesti savo duomenis, patvirtinti, kad sutinka su Akcijos taisyklėmis ir įsigyti nemokamą kuponą.

4.2. Akcijos dalyvis gauna dovaną tik tuomet, kai įsigyja nemokamą kuponą.


5. Dovana

5.1. Užsiregistravę dalyviai gauna dovaną – šarminės fosfatazės (ALP) kraujo tyrimą, kraujo mėginio paėmimą bei gydytojo konsultaciją labaratorijų tinkle „SOSDIAGNOSTIKA".

5.2. Dovana galima pasinaudoti:

„SOSDIAGNOSTIKA" labaratorijose:
 • VILNIUS. Viršuliškių g. 65A.
 • KAUNAS. Savanorių pr. 138.
 • KLAIPĖDA. Taikos pr. 28, 4 a., 408 kab.
 • ŠIAULIAI. Vytauto g. 108.
 • PANEVĖŽYS. Vilniaus g. 25.
 • MARIJAMPOLĖ. Kauno g. 62.
 • TAURAGĖ. Dariaus ir Girėno g. 28 A, 4 kab.
 • TELŠIAI. Turgaus aikštė 8.
 • TRAKAI. Vytauto g. 19
 • KELMĖ. Vytauto Didžiojo g. 53.
„Antėja" labaratorijose:
 • ALYTUS. Dariaus ir Girėno g. 3.
 • RASEINIAI. Daugirdo g. 8, III aukštas, 304 kab.
 • PALANGA. Vytauto g. 92, II a., 14 kab.
 • DRUSKININKAI. M. K. Čiurlionio g. 65.
 • VILKAVIŠKIS. Statybininkų g. 3.

6. Dovanų gavėjai

6.1. Dovaną gauna visi Akcijos dalyviai, kurie teisingai užpildo registracijos formą ir įsigyja nemokamą kuponą.


7. Akcijos dalyvių informavimas bei dovanų atsiėmimas

7.1. 7.1. Akcijos dalyviui dovana bus išsiųsta pateiktu el. paštu.

7.2. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas ar telefono numeris, dovana nebus įteikta ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti dovanos ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su dovanos netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.


8. Ginčų nagrinėjimo tvarka

8.1. Visus skundus, susijusius su Akcija nagrinėja Organizatorius.

8.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti registruotu laišku ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo dovanos gavimo, adresu Savanorių pr. 178, Vilnius.

8.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.


9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius. Akcijos dalyvių asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.

9.2. Akcijos metu surinkti Akcijos dalyvių asmens duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, dovanų įteikimo, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

9.3. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

9.4. Akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.5. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

9.6. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo Akcijos pabaigos.


10. Atsakomybė

10.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusiu su dovanų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

10.2. Organizatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su dovanų kokybe.


11. Mokesčiai ir kitos išlaidos

11.1. Mokesčius, susijusius su šia Akcija, jei mokestinė prievolė yra nustatyta teisės aktų, sumoka Organizatorius.


12. Kitos sąlygos

12.1. Akcijos dalyviai, registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Akcijoje.

12.2. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

12.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti dovanų įteikimo tvarką. Apie dovanų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.beta.lt.

12.4. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

12.5. Dovanos į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiamos. Už nepanaudotas dovanas dalyviams nėra atlyginama.

12.6. Organizatorius turi teise vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktu esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.beta.lt.

12.7. Kilus klausimams galite kreiptis šiuo pagalbos telefonu 8 5 2073000.

Nieko nerasta
Top
Nepraleiskite karščiausių pasiūlymų!
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį!