1. Organizatorius

1.1.Beta Media, UAB, juridinio asmens kodas 302527342, buveinės adresas Savanorių pr. 176, Vilnius (toliau – „Organizatorius") organizuoja akciją „Registruokis ir laimėk poilsį Birštone 4* viešbutyje Royal Spa Rezidence." (toliau – „Akcija"), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės").

2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis

2.1. Akcija vyksta nuo 2016 m. kovo 14 d. iki 2016 m. balandžio 11 d.

3. Akcijos dalyviai

3.1. Akcijos dalyvis – asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai bei kiti asmenys, kuriuos Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo Akcijai organizuoti ir/ar vykdyti, taip pat šių asmenų artimieji giminaičiai.

3.3. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 (keturiolika) metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar rūpintojų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje patvirtina, kad yra gautas tėvų ar rūpintojų sutikimas, bei kad tėvai ar rūpintojai susipažino su Taisyklėmis.

4. Registracija

4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizą, Akcijos dalyviai registracijos formoje turi įvesti savo vardą, miestą, el. pašto adresą bei telefono numerį ir patvirtinti, kad sutinka su Akcijos taisyklėmis.

4.2. Akcijos dalyvis pretenduoja į prizus tik tuomet, kai visa informacija pateikta ir pasirodo registraciją patvirtinantis langas.

5. Prizai

5.1. Užsiregistravę dalyviai pretenduoja į pagrindinį prizą – Poilsis 2 ams. (1 nakvynė) Mini Liukso klasės kambaryje su pusryčiais, gydytojo konsultacija, sveikatinamosios programos sudarymu 2 asm., neribotu lankymusi baseine, sūkurinių vonių ir pirčių komplekse, KNEIPP procedūromis, apsilankymu kardio treniruoklių salėje, kineziterapijos mankšta, 30 min. apsilankymu unikaliame "Antistresinė relaksacija" - relaksacijos kambaryje 1 k., kino filmu, viešbučio kino teatre, 1 val. biliardo, stalo teniso žaidimu kasdien.

5.2. Pagrindinių prizų laimėtojai ištraukiami burtų keliu.

6. Laimėtojų atranka

6.1. Prizų laimėtojai bus išrenkami kompiuteriu atsitiktinės atrankos būdu iš duomenų bazės, kurioje bus registruojami visi Akcijos dalyviai.

7. Laimėtojų informavimas bei Prizų atsiėmimas

7.1. Su laimėtoju dėl prizo bus susisiekta jų pateiktu el. pašto adresu ir tel. nr. per 2 (dvi) darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo.

7.2. Prizo laimėtojai bus skelbiami balandžio 13 d.

7.3. Jei laimėtojas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Organizatoriaus laiško gavimo neatsako į Organizatoriaus laišką/skambutį – prizas grąžinamas į prizų fondą.

7.4. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas ar telefono numeris, prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.

8. Ginčų nagrinėjimo tvarka

8.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar Prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

8.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti registruotu laišku ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo dienos, adresu Savanorių pr. 176, Vilnius.

8.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.

9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius. Akcijos dalyvių asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.

9.2. Akcijos metu surinkti Akcijos dalyvių asmens duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, įskaitant laimėtojų atranką, laimėtojų (vardo, pavardės) viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

9.3. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

9.4. Akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

9.5. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

9.6. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo Akcijos pabaigos.

10. Atsakomybė

10.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusiu su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

10.2. Organizatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe.

11. Mokesčiai ir kitos išlaidos

11.1. Mokesčius, susijusius su šia Akcija, jei mokestinė prievolė yra nustatyta teisės aktų, sumoka Organizatorius.

12. Kitos sąlygos

12.1. Akcijos dalyviai, registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Akcijoje.

12.2. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

12.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti Prizų įteikimo tvarką. Apie Prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.beta.lt.

12.4. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

12.5. Prizai į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiami. Už nepanaudotus Prizus dalyviams nėra atlyginama.

12.6. Organizatorius turi teise vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktu esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.beta.lt.

12.7. Kilus klausimams galite kreiptis šiuo pagalbos telefonu 8 5 2073000.

 

 

Nieko nerasta
Top
Nepraleiskite karščiausių pasiūlymų!
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį!